Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og regler ved ophold i centeret

Medlemskab: Alle medlemskaber er personlige, og kan ikke overdrages eller benyttes af andre. Børn fra 10 år må træne i centret. Men børn mellem 10 og 14 år skal være i selskab med en voksen. Denne voksen skal også være medlem. Alle medlemmer bliver registreret med foto til identifikation. Ændringer i persondata skal meddeles Color Fitness straks.

 

Medlemskortet: Medlemskortet skal altid medbringes, og kortet skal altid køres igennem vores kortlæser, som hænger ved indgangen til centeret. Uden for bemandingstiden er kortet medlemmets adgang til centeret, der køres kortet igennem kortlæseren og døren åbnes. Der må ikke medtages nogen ind i centeret, som ikke er medlem.


Online køb: Ved tilmelding online, reserveres medlemskabet, du betaler først for medlemskabet, når du afhenter dit kort i centret. Dog gælder 14 dages fortrydelses reglen stadigvæk. Afhenter du ikke dit kort inden næste Nets/PBS træk efter din reservering/køb, vil vi automatisk trække beløbet for købet af medlemskabet, samt månedsafgiften for det medlemskab du har købt.

 

Nets/PBS: Ved tilmelding betales der kontant for perioden frem til det første Nets/PBS træk. Det er medlemmets eget ansvar, at sørge for, at Color Fitness til en hver tid, har de korrekte oplysninger til Nets/PBS. Personer under 18 år og umyndige, skal have en forælder eller myndig peron med ved indmeldelse..

 

Nets/PBS Betaling: Medlemskabet betales hver den 1. i måneden, der tillægges gebyr kr. 9,- ved hver Nets/PBS trækning, gebyret justeres i overenstemmelse med Nets/PBS priser. Ved udsendelse af Girokort tillægges gebyr på kr. 29,-, gebyret justeres i overenstemmelse med Nets/PBS priser. Betales den løbende ydelse ikke til tiden, overdrages udestående til Intrum Justitia som fremsender rykker pålagt rykker gebyr på kr. 100,-. Betales 1. rykker ikke, køres udestående videre som incasso.

 

Opsigelse afNets/PBS medlemskab: Opsigelse af medlemskab er altid Løbende mdr. + 30 dage. Medlemskabet skal opsiges i centeret, ved opsigelse modtages kvittering udstedt af Color Fitness. Medlemskab kan IKKE opsiges via mail eller telefon, kun ved personligt fremmøde. Medlemskabet kan ikke opsiges så længe det står i bero, fra den dato medlemskabet bliver aktivt igen gælder alm. opsigelses periode. Det påhviler til en hver tid medlemmet, at kunne dokumentere sin opsigelse.

 

Kontant medlemskaber: Kontant medlemskaber kan ikke opsiges inden for den købte periode.

 

Berosætning: Kun Nets/PBS medlemskaber kan sættes i bero mod gebyr på kr. 49,-. Berosætning kan kun ske for minimum 3 mdr og max 6 måneder. Berosætning af medlemskab gøres kun fra d. 1. i måneden. Berosætning kan kun ske ved personligt fremmøde.  Nets/PBS medlemskaber kan ikke sættes i bero.

 

Prisændringer: Ved prisændringer på medlemskaber, varsles dette med 45 dage, ved opslag i centret

 

Holdtræning: Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 min. før holdstart, da din plads ellers kan gives til en på venteliste. Vær opmærksom på, at du ikke efter et hold kan blive registreret som deltagende, der er bøden blevet tilskrevet din konto. Afbud til holdtræning skal ske senest 2 timer før holdstart. Color Fitness forbeholder sig ret til, at aflyse hold med 6 eller færre deltagere frem til en time før holdstart. Ved udeblivelse fra holdtræning tillægges der et gebyr på kr. 29,- pr. reservation for Nets/PBS medlemmer, minus 2 dage pr. reservation for kontant medlemmer. SMS service besked om oprykning fra venteliste eller ved aflysning af hold sendes til oplyst mobiltelefon nr.

 

Booket Instruktør: Er der booket en tid med en Instruktør, og medlemmet ikke møder til den aftalte tid, tillægges der et gebyr ved DIBS el. Nets/ PBS medlemmer på kr. 199,-, ved kontant medlemmer trækkes der 4 dage

.

Color Fitness regler: Det er kun tilladt at træne i træningstøj, samt at benytte indendørs sko, trænes der i cowboy bukser, arbejdstøj, hverdags tøj etc., vil der blive pålagt medlemmet gebyr på kr. 29,- for DIBS el. Nets/PBS medlemskab og trukket 2 dage ved kontant medlemskab. Og træningen skal ophøre omgående.

 

Udstyr skal aftørres efter brug, der skal udvises respekt for udstyr og omgivelser. Alle medlemmer skal tiltale hinanden i en ordentlig tone. Alle medlemmer skal rette sig efter personalets anvisninger.

 

Det er ikke tilladt at tage gæster med ind i centeret uden for bemandingstiden, ved kontrolbesøg vil både medlem og gæst blive opkrævet en bøde på kr. 499,-, som skal betales kontant.

 

Ønsker man at have en gæst med, kan dette aftales inden for bemandingstiden - mod betaling. Se prisliste. Med mindre andet aftales.

 

Brug af Color Fitness faciliteter samt træning og ophold i og uden for centeret sker på eget ansvar. Color Fitness kan ikke drages til ansvar for skader sket i eller uden for centeret, ej heller for tab af værdigenstande etc. Det påhviler medlemmet, at medbringe en hængelås til brug af vores skabe. Skabe er kun til låns under træningen.

 

Det forventes at alle medlemmer retter sig efter Color Fitness regler. Misbrug, hærværk og ødelæggelse af centerets udstyr og faciliteter, samt dårlig opførsel vil medføre kompensationsløs bortvisning, og medlemmet vil blive krævet erstatning for bevidst misbrug, hærværk og ødelæggelse af centerets facicliteter og udstyr.

 

Centeret er video overvåget og ved evt. hærværk, tyveri, dårlig opførelse etc., vil lageret optagelser blive brugt og overdraget til politiet.

KONTAKT OS


Color Fitness

Blødevej 2, 3600 Frederikssund

Telefon: 91255140

Telefon er åben i receptionens åbningstider

RECEPTIONEN ER LUKKET...

Til og med 3. januar 2021

Mandag: kl. 17:30 - 19:00

Tirsdag: kl. 10:30 - 12:00 

Onsdag: kl. 17:30 - 19:30

Torsdag: kl. 10:30 - 12:00 

Fredag: kl. 15:00 - 17:00


FØLG OS

Copyright © All Rights Reserved

Er du også helt vild med holdtræning?


Når du skal booke dig til hold skal du bruge dit medlemsnr. og de første 4 cifre af dit person nr. Dit medlems nr er lig med brugernavn og de 4 første cifre af dit person nr. er din kode. Du kan booke dig via linket nedenfor, eller du kan downloade vores APP til holdbooking,


Download APP til holdbooking


Har du en smartphone kan du via din store downloade følgende App MY ECLUB, når du har downloadet APP'en beder den om en klub kode.

Koden til Color Fitness er

dFd4MhY5

Herfra er det bare at følge anvisningen ovenfor.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend